top of page

"İyi, Güzel, Doğru Yolunda"

Türkiye'de İslâmcı mücadelenin gür sesi olan Gölge Dergisi’nin kapanmasının ardından Salih Mirzabeyoğlu 1979 yılında Akıncı Güç’ü kurdu. Akıncıların yayın organı Akıncı Güç'ün ilk sayısı Haziran 1979’da Üstad Necip Fazıl'a ithaf edilerek yayınlandı. Akıncı Güç, beşinci sayısında yayımladıkları deklarasyonla şahsiyetlerinin Büyük Doğu idealinde ve Akıncılar teşkilatında oluştuğunu, ama dar ve sabitlenmiş olan çevrelerinden ayrılma gerekliliğine binaen yola çıktıkları belirtilmiştir. Başlangıçta iki haftada bir olacak şekilde yayınlanan dergi daha sonra haftalık olarak yayınlanmıştır. Üstad Necip Fazıl, dergi kadrosundaki gençler tarafından kendisine ulaştırılan dergiyi takdirle karşılamış ve Salih Mirzabeyoğlu'nu "beklediği genç" olarak taltif etmiştir. De