top of page

Yeni bir hamle, yeni bir heyecan...


Üç aylık periyotlar hâlinde çıkacak özel sayımızın ilkiyle karşınızdayız! Evvela niçin böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk onu izah edelim:

 

Her ne kadar bu meyandaki çalışmalar dönem dönem yapılmış ve içerik olarak, dışarıdan bakıldığında zengin gözükseler de, Necip Fazıl ve fikriyatını bir bütün olarak izah edebilmiş bir çalışmadan maalesef bahsedemeyiz. Onu, sadece şairliği, çıkarttığı dergiler ve bazı kereler de hayatının dış yüzünden çizgileri olmak üzere tasnif edeceğimiz bir çerçevede ele alan çalışmaların umumi eksikliği, kemmî zenginliğine nisbetle keyfiyyet bakımından Üstad Necip Fazıl’ı ve fikriyatını izah ederken, asıl bir merkeze, onu topyekûn tavsif edici hakiki mihrakına bağlayamama tenakuzuna düşmeleridir.

 

Bu çalışma, böylesi bir boşluğu ne kadar doldurur bilemeyiz; fakat bahsettiğimiz tarafıyla, yani Necip Fazıl’ı, Mütefekkir Mirzabeyoğlu’nun “İdeali aramayla toprağa bağlanma arasındaki bir berzahta kıvranan insanoğlunun ‘oluş’ ıstırabını, İslâm’ın hakikatine nisbetle heykelleştiren adam!.. Beş asırlık tarih dilimimizle birlikte, içinde yaşadığımız çağın nabzını yakalayan adam!.. Necip Fazıl budur...” diye ele aldığı asıl merkez noktaya dikkat çektiği ihtiyaç bakımından ehemmiyetlidir.

 

Çalışmamız bilhassa Üstad’ı tanımak isteyen gençlere yönelik...

 

Necib Fazıl kimdir? Büyük Doğu Nedir? Batı tefekkürü ve İslâm tasavvufu ile ilgisi nedir? Kendisine karşı oluşan bu muhabbetin sebebi nereden gelmektedir? Edebiyat ve sanat dünyasındaki yeri, meşhur yazar ve siyasetçiler üzerindeki etkileri nelerdir? gibi bilgilendirici ve aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz istikameti belirtici parçaları çalışmamız içerisinde bulabileceksiniz...

 

Çalışmamızda bu istikamette, farklı bir usul deneyerek hem yeni hem eski birçok değerli çalışmadan seçki oluşturduk. İstedik ki, her güzel ses bizde yankı bulsun ve gençliğe kendi dünya görüşümüz çerçevesinde bir samimiyet nefesi üflesin. Sizleri dergimizin sahifelerinde Türk fikir, sanat ve aksiyon hayatının muharrik kuvveti olan Üstad Necip Fazıl’ın galgalelerle dolu hayatına doğru bir seyahate çıkarıyoruz.

 

Bir yandan Üstad’ın hayatını bir röportaj vesilesiyle kendi dilinden okur, Ağaç Dergisi ile birlikte başlayan mücadelesinin Büyük Doğu gibi bir çağlayanı doğurmasına şahit oluyorken diğer yandan “yaşanmaya değer hayat” için verdiği kavganın izlerini sürüyorsunuz. Üstad’ın mücadele tarihinde çok özel bir yeri olan Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Neslihan Kısakürek Hanımefendi hakkında çok nadir bulunan bilgiler öğreniyor, birçok akademisyen ve yazarın Üstad’ı farklı veçheleri ile ele aldığı araştırmaları zevkle takip ediyorsunuz. Bu meyanda bir çok farklı fikir ve malûmatlar; ama hep, yukarıda bahsettiğimiz istikamete doğru işaret edebilmek kastıyla...

 

Uzatmayalım!.. Sizleri doğumunun 113’üncü, vefatının 35’nci yılında dergimizle ve dergimize ruh veren NECİB FAZIL’LA BAŞBAŞA bırakıyoruz

 

Aylık Dergisi Necip Fazıl Özel Sayısı

40,00₺Fiyat
    bottom of page