top of page

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun İstikbal İslamındır -Denenmemiş tek nizam- isimli eserinin 6. basımı çıktı.

Üstad Necip Fazıl “aradığım genci buldum!” diyerek “İstikbal İslâm’ındır” eserini yazdırmış ve bu eser için şunları söylemiştir:

“Yakınları, büyüklerde o türlü fâni olurlardı ki, yazdıkları mektuplara sadece imza atmak kalırdı. İşte ben de, bu soydan benimsediğim ve haklarında takdir ve tasdikimi belirttiğim eserlerin sahibine, doğrudan doğruya söz konusu mânânın tescili mahiyetinde bu eseri hazırlattım! Sene 1982-1983!”

Eserden:

“Peygamberler olmasaydı, medeniyet olmazdı. İnsanlık olmazdı ki!.. Bütün insanî iş ve verim şubelerinin ruha bağlı bir zaruretin derecelerini temsil etmesi... İhtiyaçların, mücerret ruh ve fikir ihtiyacının doğurduğu bir zaruret olması... İnsanın, bildiren olmasa bilemeyeceği... İnsan faaliyetlerinin ahlâkî karakter belirtmesi... En iptidaî toplumların bile bir kültür ve medeniyet vahdeti teşkil etmesi... Dilsiz hiçbir kültür olmaması; insanın kendisini, çevresini, topluluğunu dille tanıması ve eserlerini de dile borçlu olması... Evet; bütün bu hakikatler, insanlık tarihi boyunca gelmiş bütün medeniyetlerin, Peygamberler Tarihi’nin salkım-saçak görünüşlerini temsil etmesini açıklar.”

İstikbal İslamındır - Salih Mirzabeyoğlu

100,00₺Fiyat
    bottom of page