top of page

Salih Mirzabeyoğlu’nun haftalık Baran Dergisi’nde yayınlanan “Ölüm Odası B-7” yazılarının kitaplaştırıldığı, “Giriş”, “Tarih”, “Matla Beyitler" ve “Nedim-i Kadîm”den sonra 5. cilt "Ebu Süleyman Lûgatı" alt başlığı ile çıktı. 

 

“Mesele bilmek ve konuşmak, tıpkı “her şeyde-bütünde parçaların toplamından fazla bir şey vardır!” hakikati gibi, bize Lûgatların Lûgat mânâsına bağlı kalarak, Lisânın hikmet ve hakikati derinliğinde “birliğe doğru oluşu”nu değerlendirmede “oynama-yapma, faaliyet, aksiyon, icâd” imkânı sağlıyor…

MİRGEN-Usta. Becerikli. Devlet ve saadet geni: 321: KURTUBÎ-Halid bin Velid Hazretlerinin bir kılıcının ismi. (Ebu Süleyman: Halid bin Velid ve oğlu Hazret-i Süleyman’ın “Horoz-Kabadayı-Dil sahibi” namı… Ebu Hâlid: Canavar. Kurt. Köpek. Tay, taşkın, vurmak)… MUHTERİ’-Misli görülmedik birşey yapan. Mübdi’. İcâd eden: 311: İŞHÂD-Şehid olma. Şahid gösterme. Delil getirme. (Gramota: Belge, delil. Diploma. İcâz… Bizzat Telegram yeter!)… AHŞA’-Bağırsaklar, ciğer gibi organlar. Mahaller, bölgeler, cihetler. (Bel: Kemer bölgesi. Bedenin ortası. İki dağ arasındaki çukur, kavis. “Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud arasında Abdülhakîm Koltuğu”… Mirgen: 1290= 291: Kürsî): 311: HUŞ: Akıl, fikir, zekâ. Ruh, can, ölüm; zehir… PİRE-GEN-Mirgen: 294= 15: BD-İBDA.”

Ölüm Odası B-7 "Ebu Süleyman Lûgatı" - Salih Mirzabeyoğlu

140,00₺Fiyat
    bottom of page