top of page

Selâm ile…

İnsanlık, belki de tarihin gördüğü en bunalımlı süreçten geçiyor. Tatmini maddede arayan modern insan ruhunu bir türlü doyuramamanın verdiği hırsla her geçen gün birbirinden daha sapkın yollara tevessül eder hâle geliyor. Dünyadaki bu vaziyet tabiî olarak memleketimiz için de geçerli.

Üstelik memleketimizde, tam 100 senedir insanı bataklıkta yaşamaya mecbur bırakan Batıcı rejim hâkim değilmişçesine, Bizans artığı bir kesim çıkıp “Kahrolsun şeriat!” sloganları atarak ahmaklıklarını ve fikirsizliklerini ortaya koyuyor. Onların tek derdi, Batı’ya kuyrukçuluk, İslâm’a düşmanlık etmekken onlara da “hak ettikleri” adil muameleyi gösterecek olan yine şeriattır.

Herkes için; insanın insanca yaşayacağı bir düzenin tesis edilmesinin yolu ışığını “Çağlarüstü Mutlak Fikir”den alan bir düzenin ivedi bir şekilde tesis edilmesinden geçiyor.

Kapağımızda bu çerçevede “Şeriat” manşetini atarken “yaşanmaya değer hayat için” diyoruz.

Bu ay yine dopdolu bir muhteva ile sizlerleyiz:

İbrahim Tatlı, “Hâlâ ne diye şeriattan kaçıyorsunuz?” başlıklı yazısında şeriat deyince korku ve nefretle ürperenlere ve güya şeriatı savunurmuş gibi görünürken onu kaba nefsaniyetlerine alet edenlere sesleniyor.

Ömer Emre Akcebe, “Mutlak inkılâbın gölgesi” başlıklı yazısında dünyanın mukadder olana doğru adım adım gittiğini belirtirken “Allah, bizleri Hicrî 1400’den beri gerilmekte olan zaman okunun yayından fırlamasına vesile kullarından eylerken, istikametten şaşırtmasın!” duasında bulunuyor.

Mâtürîdîlik üzerine çok önemli çalışmalara imza atan Melikşah Sezen ile son kitabı “Kemalizm ve Mâtürîdîlik” çerçevesinde Türkiye’deki Batıcı rejimin, bilhassa kuruluş safhasında İslâm’a bakışını konuştuk.

Kâzım Albay, gelenek ve mezhep karşıtı bir ekol olan “Selefîlik/Selefîyye” üzerine kapsamlı yazısıyla dergimizde.

Faruk Hanedar, “Bir tek şey istiyorum sadece samimiyet” başlıklı yazısıyla dergimizde…

Psikolog Muharrem Aksan ile günümüz insanının her şeyden şikâyet etse de çözüme yanaşamama hâlini konuştuk.

Bahattin Yeşiloğlu “Ortadoğu” başlıklı yazısında mevzu bahis bölgenin tarih boyunca ne kadar ehemmiyetli olduğundan bahsediyor.

Film Yönetmeni Murat Pay ile sinema üzerine bir röportaj yaptık. Bu röportajı alâka ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

Asaf Enes Düzenli, “İlmiyle âmil bir Osmanlı Münevveri’nden önemli bir eser” başlıklı yazısında Giritli Sırrı Paşa’nın, Kâzım Albayrak tarafından geniş açıklamalarla günümüz Türkçesine aktarına “Nakdü’l kelâm fî akâidi’l-İslâm” eserini işliyor.

Hasan Hüseyin Akdağ, “Bir Mimar Sinan şaheseri: Süleymaniye Camiinin teknik gizemleri” başlıklı yazısıyla dergimizde.

M. Taha İnci, “19. Yüzyılda Osmanlı” başlıklı yazı dizisine devam ediyor.

Oğuz Can Şahin, “Balzac’ın gazetecilik yılları”ndan bahsediyor.

Abdulkerim Kiracı, “Karl Marx’ın yabancılaşması”nda Marx’ta yabancılaşma kavramını işliyor.

Bu ayki muhtevamız bu şekilde…

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…

Allah’a emanet olun.

Aylık Baran Dergisi 11. Sayı Çıktı

20,00₺Fiyat
Fiyat Seçenekleri
Tek seferlik satın alma
20,00₺
Abone Olun
18,00₺12 ay boyunca her ay
    bottom of page