top of page

Selam ile…

 

Savaş ile diz çöktüremedikleri milletimize, Batılılık ve Batıcılık mikrobunu bünyemize zerk etmek suretiyle diz çöktürmeyi başardılar. Yaklaşık 200 yıldır devam eden bu cereyan ile, başımıza gelen tüm kötülüklerin, tüm geri kalmışlığımızın sebebinin İslâm olduğu düşüncesi gazi milletin zihnine yerleştirilmek istendi; öz değerlerine düşman, kendisine yabancılaşmış, imânsız nesiller yetişmek için bir kurgu oluşturuldu. İdrakler iğdiş edildi. Millî Mücadele ile Üstad’ın ifadesiyle “Madde plânında kurtarıldıktan sonra mânâ plânında helâke sürüklenen” gazi millet, zihnen de müstemleke durumuna getirildi.

 

Fakat zulüm üzerine kurulan düzen çökmenin eşiğine gelirken giden eskinin yerine “solmaz, pörsümez, yeni”yi ikame etmeye namzet, sancağın düştüğü ve kalkacağı tek mekân olan Anadolu, yeniden doğrulmayı vaad eden fırsatlarla karşı karşıya… Bu fırsatları değerlendirebilmek ve içten başlayarak dalga dalga dışa doğru yayılan bir hesaplaşmaya girişmek memuriyetinde ve mecburiyetindeyiz.

Bu sayımızda konu olarak seçtiğimiz “İçte ve Dışta Hesaplaşma” meselesi önce Anadolu’nun sonra dünyanın halihazırda bulunduğu halden nasıl çıkabileceğine dâir bir zarureti işarettir.

 

***

 

Mevlüt Koç, “Gerçek Yeni İlâhîdir; Her Dem Aynıdır ve Her Dem İşitilmemiştir” başlıklı yazısında içinde bulunduğumuz çürümüşlüğe, kokuşmuşluğa, kültürel hazımsızlığa değiniyor ve insanı, beşeriyeti yeniden diriltecek, genlere kodlanması gereken “KURTARICI FİKİR”in gerekliliğini ihtar ediyor.

 

Ömer Emre Akcebe, “Doğacak Büyük Doğu Bizden Doğarak” başlıklı yazısında, bundan sonra yaşanacak olan hesaplaşmanın yalnız içte, dışta, siyasî, iktisadî, askerî olmayacağını, tek tek ortaya konulmuş bütün kavramlara, metodlara, değerlere, görüşlere, fikirlere ve anlayışlara dek, derinliğine ve genişliğine olacağını dile getiriyor.

 

İbrahim Tatlı, “Yol Ayrımında Türkiye” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir asırlık tarihi serüvenine temas ediyor, madde planında kurtuluşumuza nazaran mana planında esir alınışımızı hatırlatıyor ve bu esaretten hesaplaşmadan çıkılamayacağını ihtar ediyor.

 

Faruk Hanedar, “Dıştan İçe Çekilen Çizgi” başlıklı yazısında, Türkiye ile Amerika arasındaki gerilimi merkeze alarak dünya çapında yaşanması mukadder hesaplaşmadan bahsediyor.

 

SADAT Kurucu Ortağı Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ile dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri, memleketimizdeki dönüşümü konuştuk. Alaka ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

 

Çakal Carlos’un geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yazılarından pasajları sizlerle paylaşıyoruz.

 

Üstad Necip Fazıl’ın 39. vefat yıl dönümü vesilesiyle 23 Mayıs’ta Medeniyetimizin İzinden Kulübü tarafından “Necip Fazıl’la Hatıralar” başlıklı bir seminer düzenlendi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Altunizade Kampüsünde gerçekleşen semineri Kazım Albayrak verdi. Seminerde yapılan konuşmanın tam metnini sizlerle paylaşıyoruz.

 

Üstad Necip Fazıl’la tanışan ve onun bazı eserlerini Arapçaya tercüme eden Prof. Dr. Muhammed Harb ile bir röportaj yaptık. Röportajda Üstad Necip Fazıl’ı ve Arapçaya tercüme edilen eserlerini konuştuk.

Said Bulut, “Son Devrin Din Mazlumlarından Şeyh Said” başlıklı yazısında, Şeyh Said’in hayatını ve kıyamı anlatıyor.

 

Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde açılan İslâm Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret eden Kazım Albay, müzeden intibalarını okurlarımız için aktarıyor.

 

Abdulkadir Aslan, “İstanbul’u Yaşa” başlıklı yazısında İstanbul’un tarihini anlatıyor.

 

Amine Betül Kavin, “Dünyanın Döndüğü Yer” başlıklı yazısında, erkek ve kadın meselesi üzerinden içtimai planda yaşanan problemlere temas ediyor.

 

M. Taha İnci, “17. Yüzyılda Osmanlı” başlıklı yazısında, 1695 senesine gidiyor ve 17. Yüzyılda bir günü hikâyeleştiriyor.

 

Oğuz Can Şahin, “Ab-ı Ateş Pâresi ve Sahra Karıncası” başlıklı yazısında, sahra karıncasından ders alınması gereken bir hususiyeti anlatıyor.

 

Zeynel Abidin Danalıoğlu, “Dil Meselesi” başlıklı yazısının ikinci bölümünde yine dildeki sorunlara değiniyor.

 

Mustafa Kökmen, “Karadeniz Sorunu Çerçevesinde BMGK’nın İşlevsizliği” başlıklı bir yazı kaleme aldılar.

 

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…

 

İntikam hissiniz dâim olsun…

Aylık Baran Dergisi 4. Sayı

20,00₺Fiyat
Fiyat Seçenekleri
Tek seferlik satın alma
20,00₺
Abone Olun
18,00₺12 ay boyunca her ay
    bottom of page