top of page

Selâm ile...

 

İslâmî kesim, ilk defa İslâm’la barışık bir iktidara sahip olmasına vee 15 Temmuz’da kendi iktidarını sokakta kurmasına rağmen, hâlâ mânâsız korkularının ezikliğinden kurtulup muktedir olamıyorsa, hâlâ kendisini tehlike altında hissediyorsa bu hâl iktidardan çok, her şeyi iktidardan bekleyen kesimlerin vurdumduymazlığından, korkaklığından ve gevşekliğindendir.

 

Oysa Müslümana yaraşan yegâne hâl vakardır, mütevekkil insanın kayıtsızlığındaki asalettir. Kötülükleri iyiliklere tahvil edebilme gücü de iktidarlar içinde en büyük iktidarın en temel özelliğidir. Buna karşılık, vakarını koruyamayan, bütünün düzeni için çaba sarf etmeyen ve kendi oyuncaklarını fazla ciddiye alan bir insan, bir lağım faresi kadar değersizdir. Zihnine yerleştirdiği düşünce kalıplarını değiştirmediği sürece, kendi değerlerini oryantalist versiyonuyla öğrenmesi kaçınılmazdır.

 

Dolayısıyla birlik ve bütünlük anlayışını siyasetin merkezine oturtması gerekirken, burjuvazinin ferdiyetçi kültürünü, liberalizmi, laisizmi içine sindirebilen, demokrasiye methiyeler düzüp mutlak hakikatlerin oy ile tesbitine çanak tutabilen insan, itikadını ciddi biçimde sorgulamak zorundadır.

Bugün Müslümanların devlet idaresini elinde bulundurduğu memleketimizde, Müslümanların iktidarının bir türlü tam mânâsıyla kurulamaması probleminin kaynağını burada aramak gerekmektedir.

 

Kapağımızda bu meseleyi değerlendirdik ve Hasan Aycın’ın bir çizimi eşliğinde “Kötülükleri İyiliklere Tahvil Edebilme Gücü Büyük İktidarların Temel Özelliğidir” manşetini attık.

 

Kapak mevzumuzu “İnsandan Murad Gerçek İnsandır” başlıklı yazısında işleyen Mevlüt Koç, “İslâm’a Muhatap Anlayışı temin edecek dil ve diyalektiğin önemi kavranmadan, bu dil ve diyalektiği maddî ve manevî bir zenginlikle tahkim edecek bir birikime sahip olmadan, zalimine aşık olma sapkınlığından kurtulup kendimizi sevmeyi öğrenmemiz, elimizdeki, her biri eşsiz zevkin numunesi değerlerin kıymetini bilmemiz, güzele sonsuz bir özlem duyum İslâmî zevki yansıtan eserler ortaya koyabilmemiz mümkün değildir.” diyor.

 

Cengizalp Akcan “Avrupa Birliği Fikri ve Enerji Meselesi” başlıklı yazısında Avrupa Birliği’nin temellerinden bahsettikten sonra enerji meselesine temas ediyor ve Türkiye’nin son bir kaç yüzyılın en ehemmiyetli meselele- rinden olan enerji hususunda neler yapması gerektiğinden bahsediyor.

 

Cumali Dalkılıç “Amerikan Tarihi Ne Anlatır?” başlıklı yazısında yakın tarihte gösterime giren ve büyük alâ- ka gören “The Irıshman” adlı filmden hareketle Amerikan tarihine dair bir değerlendirmede bulunuyor.

 

Dr. Vehbi Kara “Batı’nın İcat Ettiği Kavram: İslâmofobi” başlıklı yazısında Batı’nın, dünya milletlerini İslâm’a düşman etmek için kurduğu planlardan ve yaptığı uygulamalardan bahsediyor.

 

Melikşah Sezen “Ömer Nasuhi Bilmen ve Tefsiri” başlıklı yazısında, merhum müfessirin hayatından anek- dotlar veriyor ve eserlerini tanıtıyor.

 

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Öğretim Üyesi Hamit Sevgili ile yapmış olduğumuz mülakatta İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası Sahih-i Buharî Sempozyumu vesilesiyle İmâm-ı Buharî Hazretlerini ve Sahih-i Buharî’yi konuştuk.

 

Mekke’nin Fethi’nin sene-i devriyesi vesilesiyle Üstad Necip Fazıl’ın “Çöle İnen Nur” isimli eserindeki ilgili kısmı bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.

 

Zeynel Abidin Danalıoğlu’nun bu ayki hikâyesinin başlığı “Yaşar Ölmez”... Danalıoğlu alâka ve merak ile okuyacağınız hikâyesinde bir generalin emekli olduktan sonra taşındığı semtte nasıl karşılandığını mevzu ediyor.

 

Sahaf Muhammed Sazak ile sahaflık ve matbu kitabın geleceği ile alâkalı bir röportaj yaptık. Bu röportajda insanımızın kitaplara olan alâkasının ne düzeyde olduğu ile yaşanan yazar ve kitap enflasyonunu da konuştuk.

 

Zekeriya Koç “Mevcut Düzene Bir Eleştiri” başlıklı yazısında geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makale üze- rinden mevcut hukuk sistemini tenkit ediyor.

 

Oğuzcan Şahin “Kaldırım Serçesi: Edith!” başlıklı yazısında meşhur Fransız solist Edith Piaf ’tan bahsediyor.

 

Sizler için derleyip yorumladığımız haberlerle birlikte 184. sayımızın muhtevası bu şekilde.

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle...

Aylık Dergisi 184. Sayı

15,00₺Fiyat
    bottom of page